Zware kritiek van Open VLD op GRUP KOM ZUID

De gemeenteraad heeft, meerderheid tegen minderheid, het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) KOM ZUID goedgekeurd. Dit GRUP voorziet onder meer dat drie appartementsblokken van 4 verdiepingen en één blok van drie verdiepingen mag gebouwd worden in de zone die gelegen is tussen de Mosselstraat, Zilverberkdreef en Bosdreef. De gronden liggen ten zuiden van het Rusthuis en het Godelievecollege.

Open Vld vindt dat dit GRUP zowel principes uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) als principes uit het mobiliteitsplan schendt. Volgens het GRS moet voorzichtig worden omgesprongen met hoogbouw binnen de stadskern. De schaal van de bebouwing in de omgeving is daarbij bepalend. Gezien in het projectgebied van het GRUP KOM ZUID hoofdzakelijk ééngezinswoningen zijn gebouwd is het onbegrijpelijk maar vooral onaanvaardbaar dat hier een conflictzone met hoogbouw tot 4 bouwlagen wordt gecreëerd.

Open Vld vindt het zeer verwonderlijk dat de schepen ruimtelijke ordening Beirens in het stadscentrum hoogbouw zoveel als moeilijk heeft beperkt terwijl hij nu geen moeite heeft met appartementsblokken in een open ruimte.

Ook de principes die in het gemeentelijk mobiliteitsplan zijn vastgelegd voor de verkeersafwikkeling in Gistel worden flagrant met de voeten getreden. Het in 2000 goedgekeurd gemeentelijk mobiliteitsplan bepaalde dat in deze projectzone ongeveer 30 woningen zouden worden gebouwd die via de Zilverberkdreef ontsluiten. Nu zullen er volgens het RUP 130 wooneenheden komen.

Niemand zou toch gediend zijn met meer dan 400 autobewegingen in zijn straat die voorheen altijd een doodlopende en dus zeer verkeersarme straat is geweest. De mensen die daar wonen hebben terecht altijd voor waar aangenomen dat er in deze zone maar een dertigtal woningen ontsluiting zouden nemen via hun straat. Als we dus plannen maken, weze het een GRS of een mobiliteitsplan, die in deze gemeenteraad werden goedgekeurd en waar onze Gistelse bevolking dus toch logischerwijze op zou moeten kunnen betrouwen, dan gaat het echt ons verstand te boven dat onze bestuurders daar vierkant hun voeten aan vegen.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.