We investeren in en dragen zorg voor ons patrimonium

Vele kleine investeringen om ons patrimonium te renoveren en goed te onderhouden zijn zeker even belangrijkrijk als grote wegenwerken, de inrichting van het Park Dr Egide Defever en de herbestemming van de zwembadsite. 

Cultureel Centrum Snaaskerke

Het plat dak en de ramen van het cultureel centrum zijn vernieuwd door Gistelse aannemers. De werken hebben 40.000 € gekost.

Cultureel Centrum Moere

De plannen voor de renovatie van de toiletten, de keuken en de koer van het cultureel centrum worden momenteel door de Gistelse architect Verly & Vandecasteele opgemaakt.

Gemeenteschool De Horizon

Op het dak van de Zonnebloem werden in het kader van een gesubsidieerd REG-programma zonnepanelen geplaatst. Een nieuwe automatische toegangspoort kostte 12.500 € en jaarlijks worden nieuwe laptops  aangekocht voor samen 11.500 € tijdens deze legislatuur.

Bibliotheek

In de bibliotheek werd zonnewering geplaatst voor de ramen. Deze werken hebben 11.000 € gekost. Binnenkort wordt ook de parketvloer vernieuwd.

Molenhoeve

Het sanitair in de Molenhoeve, eigendom van onze stad, is door de uitbater vernieuwd met een gemeentelijke tussenkomst van 15.000 €.

Bruidstraat 9

In het kader van een gesubsidieerd REG-programma werd het dak van het OCMW-gebouw geïsoleerd, een groendak en 46 zonnepanelen zijn geplaatst. Daarnaast werd de verlichting in het gebouw vervangen door LED-verlichting. De werken kostten 245.000 €. De stad ontving een provinciale subsidie van 75.000 €. Een architect is nu aangesteld om een renovatieplan op te maken voor de serviceflats.

Werkplaatsen

De stad ontving een provinciale subsidie van 100.000 € voor REG-investeringen. De energie afkomstig van zonnepanelen op het dak van de werkplaatsen wordt opgeslagen in een batterijsysteem. En een elektrische bestelwagen is aangekocht.

Rollend materieel

Tijdens deze legislatuur kocht het bestuur al voor 150.000 € rollend materieel aan voor onze werklieden, waaronder een graafmachine, een lichte vrachtwagen, een bestelwagen en een mobiele straatstofzuiger. Daarnaast werden ook 3 mulchmaaiers aangekocht.

Administratief centrum

In het administratief centrum werd in het kader van een gesubsidieerd REG-programma een nieuw performant verwarminssysteem geplaatst dat ook zorgt voor ventilatie en airco in het gebouw. De kost van 245.000 € werd voor 100.000 € gesubsidieerd door de Provincie. De wifi- en netwerkinfrastructuur werd vernieuwd en een nieuwe telefooncentrale is geïnstalleerd.

Automatisatie toegang tot BIB en Sociaal Huis

Omwille van leveringsproblemen zullen de automatische deuren van de bibliotheek en het Sociaal Huis nu pas kunnen geplaatst worden. Het hellend vlak dat de toegang voor mindervalide bezoekers van de bibliotheek  moet vergemakkelijken werd al geplaatst.

Digitale aankondigingsborden

Nadat al WIFI is voorzien in de omgeving van de Markt en het administratief centrum zijn nu ook twee digitale aankondigingsborden, die samen 23.000 € hebben gekost, geplaatst. Eén op de Markt en één ter hoogte van de bushalte aan het administratief centrum. Een derde aankondigingsbord zal in het kader van de herbestemming van de zwembadsite geplaatst worden aan de Zomerloos.

Verfraaiing handelscentrum

In het kader van een verfraaiing van ons handelscentrum wordt een muurschildering geplaatst op de zijgevel van de woning in de Stationsstraat naast de inrit naar de postparking. De economische raad heeft in samenwerking met de cultuurraad een aantal firma’s, gespecialiseerd in “street art kunst”, voorgesteld aan het stadsbestuur. De aangestelde firma heeft, in overleg met de gemeentelijke werkgroep, nu vier artiesten geselecteerd. Uiteindelijk zullen twee projecten worden weerhouden die uiteindelijk onderworpen zullen worden aan de keuze van de Gistelnaar. Het is de bedoeling om de muurschildering, die ongeveer 13.000 e zal kosten, in september uit te voeren.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.