De stad moet zijn burgers goed en tijdig informeren

Het lijkt wel of de wet van Murphy Snaaskerke in zijn greep houdt. Het project “riolering en fietspad langs de Kanaalstraat” blijft maar duren door perikelen i.v.m. de verwerving van gronden en een onstabiele ondergrond.

De uitvoering van dit project brengt ook de waterhuishouding in het centrum van Snaaskerke danig in de war zodat drukverlies en vervuild water daarvan het gevolg zijn. De Watergroep heeft aan de getroffen Snaaskerkenaars een minimale vergoeding voorgesteld. Onze fractie vindt dit weinig respectvol en dringt er bij ons gemeentebestuur op aan om een vergoeding te bedingen die in verhouding staat tot de geleden ongemakken.

Al deze tegenslagen hebben vooral belangrijke repercussies voor de bevolking van Snaaskerke. De Snaaskerkenaar wil weten wat en wanneer in zijn omgeving zal gebeuren. Daarom vroeg Open Vld een infovergadering voor alle bewoners.

Daarenboven komt ook nog eens dat turf in de ondergrond rond de kerk de dorpskernrenovatie vertraagt. Het studiebureau stelde dit pas vast nadat het subsidiedossier al behandeld was. Hierdoor moest het rioleringsdossier, dat intussen driemaal duurder werd, opnieuw voorgelegd worden aan de Vlaamse Overheid die de rioleringswerken subsidieert. Gelukkig kwam er groen ligt en wellicht  worden de werken in het voorjaar van 2018 aanbesteed.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.