Schoenmaker blijf bij uw leest

Als gewezen burgemeester en gewezen voorzitter van de politieraad heb ik talrijke onderhandelingen gevoerd met de vakbonden. Het waren vaak harde onderhandelingen maar telkens werd respect opgebracht voor elkaars functie en taken.

“Groot was mijn verwondering toen ik in de pers een artikel las van de hand van Florent Platteeuw, provinciaal voorzitter van de politievakbond VSOA.” zegt gewezen voorzitter van de politieraad en ere-burgemeester Roland Defreyne. De vakbondsman reageerde op een incident in Gistel. De burgemeester vroeg daar tevergeefs aan de korpschef om opdracht te geven aan de politie om het verkeer te regelen op het kruispunt Kruiskalsijde, waar de verkeerslichten drie uur lang defect bleven.

Een vakbond heeft de taak om te zorgen voor het welzijn, zowel materieel als lichamelijk, van zijn leden. Maar het is geenszins de taak noch het recht van een vakbond om zich te bemoeien met de organisatie van de taken en al zeker niet om de wetgeving te negeren.

Inzake de handhaving van de openbare orde put een burgemeester zijn rechten zowel uit de gemeentewet (art. 135) als uit de Wet op geïntegreerde politie (art. 42). Als hoofd van de bestuurlijke politie in zijn gemeente moet de burgemeester o.m. zorgen voor een veilig verkeer in zijn gemeente, als onderdeel van de handhaving van de openbare orde.

Als de burgemeester dan oordeelt dat de verkeersregeling tijdens de avondspits op een zeer druk kruispunt (want anders zouden daar geen verkeerslichten staan) prioritair is dan heeft hij het recht of beter gezegd de plicht om aan de politie te vragen daar het verkeer te regelen.

Het is bijgevolg niet aan de vakbond om een oordeel te vellen over een bevoegdheid die de burgemeester uit de wet put. Als de heer Platteeuw zegt dat de politie op dat moment dringender zaken te doen had dan vergeet hij misschien dat verkeersveiligheid één van de topprioriteiten is in het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Kouter.

En het is al helemaal “not done” dat een vakbondsman doet uitschijnen in zijn repliek dat het niet optreden van de politie te wijten was aan de weigering van het politiecollege om het personeelsbestand binnen de zone te verhogen.

Ik ben heel goed geplaatst om te weten dat het politiecollege en de politieraad van de zone Kouter altijd hun verplichtingen t.o.v. de politie in ruime mate zijn nagekomen. Zo werd ook recent beslist om een nieuw politiehuis te bouwen en de gemeentelijke toelagen aan de politie met 3 % per jaar te verhogen.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.