Plopsaland achterna…

In de gemeenteraad van mei werd andermaal een budget van €30.000 goedgekeurd voor de aankoop van speeltoestellen. Deze zullen geplaatst worden in de wijk Eigen Haard en in de tuin tussen de gemeentelijke bibliotheek en de appartementsgebouwen van Brouwershove.

Omdat we stilaan de tel kwijt zijn, heeft Open VLD in de gemeenteraad een lijst aangevraagd van alle speeltoestellen die tijdens deze en de vorige legislatuur zijn aangekocht met opgave van de plaats waar ze opgesteld werden, de prijs en de leverancier.

Lange Lysse speelplein

Open VLD heeft niets tegen speeltoestellen op zich maar wil dat voorrang gegeven wordt aan een goed onderhoud van de bestaande speelpleinen vooraleer weer nieuwe worden uit de grond gestampt.

Open VLD had ook ernstige bedenkingen bij de manier waarop een en ander wordt beslist. Zo bijvoorbeeld is de prijs geen criterium bij de beslissing. Alleen op basis van “de speelwaarde” en “de inpasbaarheid van het speeltoestel in de omgeving” wordt de beslissing genomen door gemeentelijke ambtenaren. Volgens ons zijn dit twee weinig objectieve criteria.

Daarenboven vindt Open VLD het eigenaardig dat bewoners van Eigen Haard wel vooraf betrokken werden bij de beslissing om speeltoestellen te plaatsen maar nu niet mee mogen beslissen over welke toestellen geplaatst worden.

Dat een bestuur burgerparticipatie nastreeft, kunnen we alleen maar toejuichen, maar  dan moet je toch wel wat grondiger en genuanceerder te werk gaan.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.