Opmerkelijke wending in dossier GRUP KOM ZUID

Een groep bewoners uit de omgeving van het geplande RUP KOM ZUID hebben aan de Raad van State de vernietiging van dit gemeentelijk uitvoeringsplan gevraagd. Zij gaan niet akkoord met de hoogbouw (tot 4 bouwlagen) in dit gebied en de ontsluiting van 130 woningen via alleen de Zilverberkdreef.

Groot was onze verwondering toen we in de notulen van het schepencollege lazen dat onze stad geen advocaat zal aanstellen in de beroepsprocedure voor de Raad van State.

Meer zelfs, ons stadsbestuur vindt het nu plots “meer opportuun om het RUP Kom Zuid te herzien en te herwerken dan om tijd en energie te besteden aan het optreden als verwerende partij binnen een annulatieprocedure voor de Raad van State”.

Uiteraard kan Open VLD, die zich altijd al verzet heeft tegen de bouwintensiteit in deze zone en de gevolgen voor het verkeer, alleen maar blij zijn om dit standpunt van het Bestuur.

Anderzijds hebben we toch ernstige bedenkingen omtrent deze manier van werken. Waarom moest het stadsbestuur deze bewoners eerst een dure procedure voor de Raad van State laten beginnen ? Waarom luisterde ons stadsbestuur niet tijdens de behandeling van het ruimtelijk uitvoeringsplan KOM ZUID naar de bewoners uit de omgeving ?

Hopelijk zal het stadsbestuur nu afzien van de geplande hoogbouw  en kiezen voor een gelijkaardige bebouwing als in de omgeving, namelijk maximum twee bouwlagen met dak. Dat was trouwens altijd al de bedoeling tijdens de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.