Nutsmaatschappijen moeten korter op de bal spelen

De afsprakennota tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in het openbaar domein dateert al van 2001 en was dus dringend aan herziening toe. De nieuwe nota is zeker een verbetering op het vlak van kwaliteitsvol herstel, klachtenbehandeling en communicatie. Toch vindt Open VLD dat de nota niet ver genoeg gaat.

De periode van 5 jaar tijdens dewelke de nutsmaatschappijen geen werken (behoudens lokale huisaansluitingen en dringende werken uit hoofde van veiligheid) mogen uitvoeren na een grondige renovatie van het openbaar domein, vindt Open VLD te kort. “Om toestanden te vermijden zoals in de Provincieweg  in Moere, waar de watermaatschappij amper vijf jaar na de dorpskernrenovatie vond dat de gietijzeren leidingen dringend moesten worden vervangen, zijn wij voorstander van een periode van 10 jaar. Als gemeente en nutsbedrijven jaarlijks hun meerjarenplanning op elkaar afstemmen, dan kunnen zo’n situaties worden vermeden.”, zei fractieleider Roland Defreyne.

Ook inzake communicatie en informatie van de omwonenden kan nog heel wat verbeterd worden. Zo staat nu in de nota dat de nutsbedrijven maar 48 uur voor aanvang van de werken de bewoners moeten verwittigen.  Daarenboven moeten zij niet de einddatum van de  werken aanduiden. Het vermelden van een uitvoeringstermijn zegt maar weinig over de exacte einddatum. Open VLD pleit er voor dat de gemeente hier wat meer het voortouw in zou nemen en tijdens de werken deze info aan de bewoners geeft.

Tenslotte vindt Open VLD dat de gemeentelijke ambtenaar en de schepen van openbare werken op vandaag teveel bezig zijn met de technische uitvoering van het werk en te weinig met de hinder voor de omwonenden en de toegankelijkheid van de woningen.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.