Mobiliteitsraad opgericht

Binnenkort heeft Gistel er een adviesraad bij: de mobiliteitsraad. Dit werd afgelopen donderdag goedgekeurd tijdens de gemeenteraad.

De raad zal adviezen verlenen omtrent verkeer & mobiliteit in de stad Gistel, om een zo veilig mogelijke en vlotte verkeersstroom te realiseren. Naast vertegenwoordigers van betrokken organisaties zal er in de nieuwe mobiliteitsraad ook plaats zijn voor geëngageerde Gistelnaars.

In de mobiliteitsraad zullen meer specifiek andere adviesraden, de plaatselijke scholen en deskundigen inspraak krijgen over mobiliteit en hun mogelijke oplossingen. We lanceerden in september een oproep om vijf deskundige vertegenwoordigers te vinden onder de inwoners. Burgemeester Gauthier Defreyne heeft hier veel positieve reacties op ontvangen. Binnenkort gaan we met deze nieuwe adviesraad aan de slag. De adviesraad zal bestaan uit maximum zeventien stemgerechtigde effectieve leden en wordt minstens vier maal per jaar bijeengeroepen.

Bestaande mobiliteitsproblemen werden tot nu toe – na afschaffing van de verkeersraad – besproken in de verkeerscommissie. Deze commissie is te beperkt samengesteld en biedt weinig inspraak van onze inwoners en betrokken partijen. Vanuit verschillende hoeken kwam dan ook het verzoek om betrokken te worden. De adviesraad zal onder meer in de voorontwerpfase van wegenis- en infrastructuurwerken advies kunnen geven, maar ook vragen van inwoners worden uitgebreid besproken. Kortom, ze geven raad aan het stadsbestuur op vlak van verkeers- en mobiliteitsbeleid.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.