Inwoners gezocht voor wijk- en dorpsraden

Binnenkort zet Gistel een volgende stap in zijn participatiebeleid. De wijk- en dorpsraden worden begin 2021 een feit. Er worden vijf raden opgericht: Gistel Centrum, Gistel Oost, Snaaskerke, Moere en Zevekote. We volgen hierbij de indeling zoals in het buurtnetwerk Hoplr.

De raden hebben enerzijds het doel om het bestuur te adviseren over het beleid, anderzijds om de samenwerking tussen de burger en het bestuur te stimuleren. Een wijk– of dorpsraad zal ook over een budget beschikken waarmee ze projecten die een zeker draagvlak kennen, kunnen verwezenlijken.

De gemeentelijke wijkraden beschikken over een meerjarenbudget van €25.000. Aan de hand van een concreet projectvoorstel kan het college van burgemeester en schepenen subsidies toekennen voor projecten in functie van het algemeen belang, projecten op het grondgebied Gistel en publiek en gratis toegankelijke evenementen of initiatieven.

“We willen de Gistelnaar actief betrekken bij de beleidsbeslissingen en de uitvoering ervan. Zo bieden we hen de mogelijkheid om burgerparticipatie te verhogen en te streven naar meer zelfbeheer. We stellen een percentage van het meerjarenbudget ter beschikking aan de wijkraad die fungeert als burgerbudget. Met deze subsidiëring wil de stad de werking van deze erkende wijkraden ondersteunen en een laagdrempelige vorm van inspraak en engagement in de wijken blijvend aanmoedigen.” Zegt burgemeester Gauthier Defreyne

Wie interesse heeft, stuurt schriftelijk zijn/haar kandidatuur naar Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel ter attentie van Emmelie Himpens of digitaal naar communicatie@gistel.be. Bij jouw kandidatuurstelling zul je een ontvangstbevestiging krijgen. Wanneer de oprichtingsfase is afgerond, zullen wij de geselecteerde leden contacteren.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.