Grote wegenwerken gepland in 2022 – 2023

Tijdens de voorbije corona-jaren heeft ons bestuur  samen met de administratie naarstig doorgewerkt aan enkele belangrijke wegen- en rioleringsdossiers. De meeste projecten worden nu aanbesteed. Drukke tijden staan onze schepen van openbare werken te wachten.

Tweede fase dorpskernrenovatie Snaaskerke

Het ontwerpdossier voor de tweede fase is klaar. De nutsmaatschappijen starten de werken in oktober en de riool- en wegenwerken starten wellicht in april 2022. De tweede fase zal 6.100.000 € kosten, waarvan 2.100.000 € ten laste van onze stad. De werken omvatten achtereenvolgens de Dorpstraat tussen Kanaalstraat en Kerk, de Snaaskerkestraat en de Ijzerwegstraat.

Vaartstraat – Sportstraat

De herinrichting van de Vaartstraat en de Sportstraat wordt binnenkort aanbesteed. De kostprijs voor onze stad is geraamd op 685.000 €. Na de digitale demo van het ontwerp door de burgemeester zijn verschillende voorstellen van Gistelnaars meegenomen in het definitief dossier. Zo is een “rond punt” voorzien op het kruispunt Vaartstraat / Sportstraat en wordt de rijrichting in de Groene Dreef omgekeerd.

Steenovenstraat

De heraanleg van de Steenovenstraat tussen de Klemskerkestraat (Middelkerke) en de Verloren Kost (Oudenburg) wordt vooraf gegaan door infrastructuurwerken (vernieuwen waterleiding en LED-verlichting op bestaande palen), die starten in augustus. De weg wordt heraangelegd in asfalt, een verkeersremmer is voorzien ter hoogte van het palettenbedrijf en aan de overzijde van het geleed komen vijf ruime uitwijkstroken en verschillende bomen. De werken zullen onze stad 605.000 € kosten. Om het palettenbedrijf maximaal bereikbaar te houden, worden de werken in 5 fasen ingedeeld. Fase 1 omvat het traject vanaf het bedrijf tot aan de Verloren kost. De laatste fase is het traject tussen de Kortestraat en de Klemskerkestraat. Elke fase gaat gepaard met een specifiek omleidingsplan.

Kleine Warande

Naast de vernieuwing van de waterleiding, het ondergronds brengen van de luchtleidingen en nieuwe openbare verlichting wordt de riolering vervangen door een gescheiden stelsel. Het wegdek in asfalt wordt van gevel tot gevel vernieuwd. Aan de zijde van de pare huisnummers komt een voetpad en aan de overzijde worden parkeerplaatsen aangelegd in betongrasdallen. 19 nieuwe bomen vervangen de bomen die door de werken moeten gerooid worden. De werken zijn geraamd op 1.050.000 €, waarvan 300.000 € ten laste van onze stad, en  starten in het voorjaar 2022 na de werken door de nutsmaatschappijen.

Lange Lysse

De nutsmaatschappijen hervatten hun werkzaamheden na het bouwverlof. De vernieuwing van het wegdek van de Lange Lysse is gegund aan de aannemer Norré, die de werken in september zal aanvatten. De raming bedraagt 190.000 €.

B. A. Ronselaan

Het bestuur wil een volledige renovatie van alle voetpaden. De eerste fase, die geraamd is op 155.000 €, is nu aanbesteed en wordt vermoedelijk begin volgend jaar uitgevoerd. Die fase omvat de B. A. Ronselaan, de Westbilklaan en de dr. Eugène Van Oyelaan samen met de renovatie van het speelplein en de plaatsing van ondergrondse glasbollen. In een tweede fase, wellicht in 2023, volgen dan de voetpaden in de Polderlaan en  de Pater Karel Segherslaan.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.