Gistelse meerderheid keurt voorstel Open VLD tot verhoging van rioolsubsidies af

Elke eigenaar is verplicht om bij de aanleg van nieuwe gescheiden riolering in de straat,  hemelwater en huishoudelijk afvalwater op zijn privaat terrein af te koppelen  om gescheiden af te voeren. Op vandaag wordt hiervoor door Infrax een subsidie van maximum 400 € toegekend.

Daar bovenop komt ook nog een gemeentelijke subsidie op voorwaarde dat de som van beide subsidies (Infrax en gemeente) samen nooit meer bedragen dan de helft van de totale bewezen kosten. Als de kosten bv. 900 € bedragen, dan geeft Infrax een subsidie van 400 € en de gemeente een subsidie van (900 € x 50 % – 400 €) 50 €. Nochtans staat in de brochure die het studiebureau aan de bewoners bezorgde dat zij recht hebben op een gemeentelijke van maximum 400 €, zijnde de helft van de resterende kosten na toegekende subsidies Infrax of in voormeld voorbeeld (900 € – 400 € x 50 %) 250 €

In de gemeenteraad van 9 maart pleitte Open Vld er tevergeefs voor om het gemeentelijk reglement in overeenstemming te brengen met deze brochure. Terwijl in de begroting jaarlijks 20.000 € was voorzien, is in 2015 maar 1.595 € uitbetaald aan eigenaars in de Provincieweg en 1.007,33 € in 2016 aan eigenaars uit de Provincieweg, Kanaalstraat en Moerdijkstraat. Bijgevolg is er voldoende financiële ruimte voor een verhoging van de gemeentelijke rioolsubsidie.

Daarenboven mag de burger van de gemeentelijke overheid toch verwachten dat de verspreide informatie correct is. En als dat niet het geval is dan is de gemeentelijke overheid, die het studiebureau heeft aangesteld, daarvoor verantwoordelijk.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.