Gistels bestuur levert half werk volgens Open VLD

De gemeenteraad keurde, meerderheid tegen minderheid, het budget voor 2016 en het meerjarenplan goed. In dit meerjarenplan kiest het Gistels Bestuur voor 2 grote projecten, de 1e fase van de dorpskernvernieuwing van Snaaskerke en de 1e fase van het jeugddorp aan de Zomerloos. Alle andere grote projecten, zoals de 2e fase van de renovatie van de sporthal en de vernieuwing van landelijke wegen worden uitgesteld.

Open Vld, bij monde van haar fractieleider Roland Defreyne, zei blij te zijn dat niet gegrepen werd naar het paardenmiddel om toch maar de te hoog ingeschatte ambities te kunnen waar maken, namelijk het ongebreideld opdrijven van het leningsvolume. Anderzijds betreurt Open VLD dat niet gekozen werd voor één volledige realisatie in deze legislatuur maar voor twee gefaseerde projecten.

Waarom niet alle voorziene budgetten (samen 3,5 miljoen euro) gebruiken voor het volledige dossier Snaaskerke omdat daar subsidies te rapen zijn. Zo vermijden we dat de subsidies voor de tweede en derde fase van Snaaskerke door de Vlaamse Overheid worden afgevoerd zoals eerder voor de Brugse Baan al is gebeurd.

Defreyne maakt zich ook druk over het verdwijnen na 2016 van de kredieten voor de renovatie van landelijke wegen. Het bestuur zou hiervoor tijdens deze legislatuur 1.200.000 € vrij maken maar die belofte wordt dus niet gehouden.

Tenslotte hekelde Open VLD ook nog de hoge gemeentelijke belastingen in Gistel. Verschillende belastingen, zoals deze op de onbebouwde bouwgrond, op leegstand en op reclamefolders werden verhoogd. En daarnaast zijn nieuwe belastingen, zoals een algemene belasting voor zelfstandigen, ingevoerd. Hierdoor zijn onze gemeentebelastingen opgelopen tot 10 % van de totale belastingopbrengsten. En dit ligt behoorlijk hoger dan het Vlaams gemiddelde van 7,2 %.

Open VLD besloot met een oproep aan de meerderheid om dringend na te denken over de toekomst van de stad. Elk verstandig Gistels politicus weet dat onze kleine stad een dienstverlening aanbiedt boven haar mogelijkheden. De fundamentele keuzes inzake dienstverlening zullen vroeg of laat moeten gemaakt worden. Daar is geen ontkomen aan.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.