Gistel ondersteunt mantelzorgers

Stad Gistel wil door middel van een mantelzorgpremie het thuiswonen van zorgbehoevenden stimuleren.  Zo krijgen mantelzorgers voluit de ondersteuning die ze verdienen. Deze maatregel kadert in de vermaatschappelijking van de zorg.

Gistel erkent het belang van mantelzorg als aanvullende zorg naast de professionele hulpverlening en de thuiszorg, die toelaat dat zorgbehoevenden zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  Ook erkent Gistel het belang van de intensieve ouderlijke zorg voor mindervalide kinderen en erkent de ouder, of de ermee gelijkgestelde persoon, van een gehandicapt kind als mantelzorger.

Gistel wil mantelzorgers met name ondersteunen en waarderen voor de vrijwillige zorg die ze verlenen aan zorgbehoevende Gistelnaars.

Budgettair is een bedrag van € 80.000 opgenomen in het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025. De betaling aan de mantelzorger gebeurt semestrieel. Het bedrag van (2 x) € 40.000 is een plafondbedrag. Binnen dit budget kan de mantelzorger vanaf 1 januari 2020 een premie aanvragen voor een bedrag van maximum € 30 per maand.

Een aanvraag voor de mantelzorgpremie kan ieder moment van het jaar, door de mantelzorger ingediend worden. De aanvraag voor een mantelzorgpremie wordt ingediend bij De Zonnewijzer, Bruidstraat 9, Gistel.

heb jij ook nieuws?

Laat het ons zo snel mogelijk weten en wij bekijken of we een nieuwsbericht kunnen plaatsen.

Wenst u deel uit te maken van de grootste politieke partij in Gistel?

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Gistel ? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze laatste updates via mail.

U bent succesvol ingeschreven.