Noël CordierLIJSTDUWER

Bestuurslid_Noel

Noël wil zich opnieuw ten dienste stellen van alle inwoners van Gistel. Hij wil onder andere rechtvaardige belastingen, meer aandacht voor senioren en een proper Gistel. Lees hieronder enkele van Noël zijn standpunten.

Bedankt om op 14 oktober voor mij en mijn medekandidaten op de lijst van Open VLD te willen stemmen.

Hoe zie ik Gistel?

Met Open VLD aan het beleid worden de belastingen in Gistel rechtvaardiger.

 • de lopende openbare werken verder uitvoeren
 • er moet een studie gemaakt worden naar de kostprijs voor de overdekking van de koer van het Cultureel Centrum van Moere. De overdekking hoeft geen dure oplossing te zijn met de bestaande technische mogelijkheden op heden. Er is noodzaak tot uitbreiding van de capaciteit
 • onze landbouwwegen moeten grondig aangepakt worden

Jeugd & sport

 • gratis busvervoer voor de jeugd tijdens oudejaarsnacht
 • fuifbus om de jeugd op een veilige manier naar fuiflocaties te brengen (uurregeling uit te werken door de jeugdraad)
 • Gistel moet het “dorp van de Ronde” worden tijdens De Ronde van Vlaanderen, wanneer die onze regio opnieuw aandoet
 • de realisatie van het skate park is een noodzaak

Mobiliteit

 • onze deelgemeenten blijven een probleem. De bewoners van onze deelgemeenten en Open VLD willen een minimum dienstverlening van het openbaar vervoer.
 • de inzet van tractorsluizen herbekijken en de wegen niet afsluiten, zo voorkom je dat inwoners van Moere naar Koekelare uitwijken om booschappen te doen

Een proper Gistel

 • het onderhoud van onze straten en groene zones kan beter, geen kwaad woord over onze gemeentewerklieden. Zij zijn onderbemand. Daarenboven moet preventief opgetreden worden tegen hondenpoep en allerhande achteloos weggeworpen afval en blikjes.

Toerisme

 • naast het stimuleren van het fietstoerisme (met goed onderhouden fietswegen) moet ook aandacht besteed worden aan het riviertoerisme op het kanaal Nieuwpoort-Plassendale.

Milieu

 • meer en meer mensen gebruiken een elektrische fiets. Daarom zouden er op enkele plaatsen elektrische laadpunten kunnen geplaatst worden

Parkeerbeleid

 • bijkomende parking aan het sportcomplex Zomerloos is een noodzaak

Landbouw

 • de gemeente moet kleinschalige windmolenprojecten voor landbouwbedrijven aanmoedigen zodat zij hun eigen energie kunnen opwekken
 • de landbouwwegen degelijk onderhouden

Sociaal

 • het OCMW moet zich bezinnen over zijn kerntaken. Veel blijft hangen in de interne werking van het OCMW terwijl de aandacht moet gaan naar behoeftige senioren en kansarme groepen.
 • één van de kerntaken is bijkomende huisvesting voor senioren in (meer) serviceflats.

Middenstand

 • de inrichting van een bedrijven-loket voor ondernemerse en landbouwers moet kunnen. Zij zouden daar terecht kunnen voor alle aangelegenheden die met hun bedrijf te maken hebben.
 • er zijn in Gistel nog heel wat kleinere zonevreemde bedrijven waar een stedenbouwkundige oplossing moet voor gezocht worden.
 • de kerstverlichting kan beter in Gistel. Er kan een kerstversieringswedstrijd worden georganiseerd, waar zowel handelaars als particulieren bij betrokken worden.
 • opnieuw invoeren van de bebloemingswedstrijd.
 • steun aan de Dolle Dagen. Opnieuw invoeren van hun subsidie

Senioren

 • onze oudere inwoners zijn nog zeer actief en willen kunnen deelnemen aan cultuur, sport en het verenigingsleven. Het inrichten van bijkomende cursussen zoals “senioren en het internet” en “opfrissing van de verkeersregels” kan daarbij helpen.
 • het aanbieden van een warme verse maaltijd aan onze senioren is een must. Zij verdienen dat. Een diepvriesmaaltijd met microgolf moet tot het verleden behoren. Hier kan samen gewerkt worden met de verdelers van warme maaltijden op het grondgebied van Gistel.

Privé

 • 61 jaar
 • Uittredend gemeenteraadslid
 • Organisator van diverse activiteiten
 • Gistel, Hoogstraat 3 – 102
 • 0475 31 05 75

Politiek

 • OCMW-voorzitter (1989-1994 en 2001-2006)
 • Schepen (1995-2000)
 • Gemeenteraadslid (2007-2012)
 • Gewezen kabinetsmedewerker

Bekijk hier mijn folderkaart

heb jij ook politieke ambities ? laat het ons zeker weten.