Gauthier DefreynePLAATS 10

Gauthier werd geboren toen zijn vader Roland Defreyne in 1989 zijn eerste stappen in de Gistelse politiek zette. Hij heeft m.a.w. dus vanaf het begin alle politieke verwikkelingen in Gistel kunnen volgen.

Beroepshalve werkt hij als informaticus en heeft hij in bijberoep een bedrijfje dat websites maakt. Zo beheert Gauthier momenteel al de website van Open VLD en stoomde hij onze verkiezingswebsite klaar. Verder is Gauthier politiek actief als voorzitter van Jong VLD Gistel.

Hoe zie ik Gistel?

Gistel is een kleine gemeente en moet de voordelen dat dit met zich meebrengt uitspelen. Inwoners moeten de kans krijgen om mee beslissingen te nemen over ingrepen in hun buurt en werken moeten met regelmatig overleg gebeuren.

Het is dringend tijd dat Gistel slimmer gaat besturen. Hiermee bedoel ik dat men rekening houdt met de financiële toestand van onze stad en investeert in wat de burger vraagt. Geen prestigeprojecten zoals speeltoestellen van €265 000. Maar wel investeringen in verkeersveiligheid, de lokale handel en onderhoud van zowel wegen als groenzones.

De lokale economie krijgt onvoldoende aandacht van het huidig bestuur. Onlangs werd nog een “pestbelasting” van €90 ingevoerd voor iedere zelfstandige. Volgens mij een vreemde manier om onze handelaars te ondersteunen. De economie kun je wel stimuleren door plaats te maken voor ouderen in ons centrum. Het aantal te bouwen bouwlagen in het centrum werd door het huidige bestuur verlaagd naar 2 tot 3 waardoor in de laatste 5 jaar geen enkel project meer werd opgestart. Bouwpromotors nemen nu éénmaal risico’s en willen dat hun investering rendeert. Met een extra bouwlaag zullen meer projecten opgestart worden, oude woningen vernieuwd worden en meer mensen – die lokaal hun inkopen doen – naar het centrum trekken.

Voor de jongerenverenigingen is de nieuwe jeugdsite een mooi initiatief maar we moeten deze omgeving toegankelijk maken voor alle jongeren. Dit kan onder andere via het plaatsen van een openbaar combi-sportkooi. Verder moeten we als stad er voor zorgen dat jongeren veilig kunnen uitgaan. Dit kan door fuiven te voorzien van een “safe party zone” label. Hierbij levert de stad het nodige materiaal om identiteitscontrole mogelijk te maken. Safe Party Zone is namelijk een pakket dat ervoor zorgt dat gekende amokmakers en drugsdelinquenten geen kans krijgen. Zij kunnen immers een toegangsverbod voor maximaal één jaar opgelegd krijgen, ongeacht op welke locatie de fuif of het evenement doorgaat.

In onze stad zijn te weinig woonmogelijkheden voor jonge gezinnen. Om een onbegrijpelijke reden heeft het huidig bestuur vooral aandacht voor sociale woningen waardoor 1 op 10 woningen in Gistel een sociale woning is. Hiermee zitten we momenteel met 5% boven het percentage dat door Vlaanderen wordt opgelegd.

De gemiddelde leeftijd van het schepencollege is 58 jaar. Laat de jeugd spreken en stem voor een jongere op plaats 10 van de Open VLD lijst.

Privé

  • 29 jaar
  • Samenwonend met Manon Van Daele
  • Graduaat informatica
  • Zelfstandig in bijberoep
  • 0475 48 64 24

Politiek

  • Voorzitter Jong VLD (2016-heden)
  • Neemt voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen

Bezochte straten en wijken

Bekijk hier mijn folderkaart

heb jij ook politieke ambities ? laat het ons zeker weten.